ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας ανεργίας

  1. Ταυτότητα.
  2. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ είτε στο όνομά σας, είτε στο όνομα του συζύγου σας ή στο όνομα των γονέων σας.
  3. Τελευταίο εκκαθαριστικό ή φορολογική δήλωση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογική δήλωση, απαιτείται βεβαίωση από την εφορία ότι δεν κάνετε φορολογική δήλωση.)
  4. Εφόσον δεν κάνετε φορολογική δήλωση απαιτείται το επίσημο έντυπο από την εφορία του προσωπικού σας ΑΦΜ.
  5. Επίσης, απαιτείται, εφόσον υπάρχει, πρόσφατη απόλυση (έως και δύο μήνες ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ. (Για να μάθετε τα όρια αρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ.)


Πρότυπο Βιογραφικό Σημείωμα Europass

  • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του βιογραφικού σημειώματος πατήστε εδώ.
  • Για να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα διαδικτυακά πατηστε εδώ.

Διαβατήριο Γλωσσών Europass

Το διαβατήριο γλωσσών Europass είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων.

  • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Διαβατηρίου Γλωσσών πατήστε εδώ.
  • Για να δημιουργήσετε το διαβατηρίου γλωσσών σας διαδικτυακά πατήστε εδώ.
 

Read more...

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP